четвъртък, 30 октомври 2014 г.

* * * *

Очаквам те – 
пречистена, 
притихнала, 
притаила дъх, 
притъпила всяка болка, 
прегърнала коленете си, 
преситена от самота, 
превърнала се в цвете, 
приела тишината, 
преминала всички пътеки, 
за да достигна Кръстопътя, 
на който 
живея сега . 
Очаквам те.... 

(2.05.2001)

Няма коментари: