петък, 5 декември 2014 г.

Осъзнаване

автор на снимката: Элисавета Йорданова
Ръце напукани от целувките на времето,
набраздени от докосвания и прегръдки,
брашното се сипе в нощвите и пее,   
луната се търкаля в дланите, 
играе между тях –
тези ръце замесват най-дъхавия и пръхкав хляб.

С такъв хляб във къщата е светло,
завръщат се усмивките и лумва топлина в огнището,
кората му напуква се като знамение
и всички стихваме, признавайки,
че сме по-малки дори и от трошиците му.